user_mobilelogo

Het gewest Vlaanderen wil '.vlaanderen' als top-level-domein registreren. Enkele jaren geleden wilde de noordelijke helft van België nog '.vla' als tld, maar '.vlaanderen' zou duidelijker en helderder zijn. Ook Gent wil zijn eigen tld.

Dat schrijft Datanews. De Vlaamse overheid zoekt een commerciële partner die de exploitatie van het top-level-domein '.vlaanderen' voor zijn rekening wil nemen. Het bedrijf krijgt tien jaar lang het recht om het tld te exploiteren, en daarbij onder meer de uitgifte van domeinnamen voor zijn rekening te nemen. Naast gewestelijke en lokale overheden krijgen ook bedrijven en particulieren de kans om '.vlaanderen'-domeinen te registreren.

Het ICANN, dat de uitgifte van ip-adressen en domeinnamen coördineert, biedt binnenkort de mogelijkheid om nieuwe extensies te registreren. Het registreren van een eigen top-level-domein is niet goedkoop. Voor het opzetten van het domein moet 185.000 dollar worden afgetikt, naast een jaarlijkse afdracht van 25.000 dollar.

In 2008, ruim voordat het ICANN de mogelijkheid om een eigen tld te registreren aankondigde, zei de Vlaamse overheid al een eigen top-level-domein te willen. Toen ging het echter nog om het kortere '.vla'. De volledige naam van het gewest als top-level-domein is volgens de Vlaamse overheid echter 'duidelijker en helderder', al is de vraag hoe praktisch een lange tld is. Nu zijn top-level-domeinen doorgaans twee of drie tekens lang, met uitzonderingen als '.info' en '.mobi'.

Ook de gemeente Gent wil zijn eigen extensie. In Gent wordt eveneens samengewerkt met een commerciële partij die de uitgifte van domeinen verzorgt. Een '.gent'-domein zal 40 of 50 euro per jaar gaan kosten; wat een domeinnaam eindigend op '.vlaanderen' moet gaan kosten, is nog onbekend.

bron: tweakers.net